home wiadomości projekty o nas kontakt
tytul: Uczeń - Konsument!tytul: Ucz się więcej, bądź świadomym konsumentemtytul: WYBIERAM ZDROWIEtytul: Cała prawda o odpadachtytul: Mniej odpadów? - Tak!tytul: Cel nauczania: oszczędzaj papier i chroń lasy
projekty

Zdrowy i aktywny uczeń - zdrowe społeczeństwo

min
opublikowano 10 sierpnia 2013r.

Projekt realizowany od  15.05.2009 do 31.12.2009 w ramach dofinansowania FIO 20

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie promowania prozdrowotnego i proekologicznego stylu życia,  poprzez edukację nauczycieli oraz uczniów, a pośrednio także innych grup społecznych. Edukacja polega głównie na wykształceniu praktycznych umiejętności dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz wykorzystywania informacji żywieniowych zawartych na etykietach lub opakowaniach produktów spożywczych istotnych dla zdrowia i indywidualnych potrzeb zdrowotno-dietetycznych. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu całej Polski. W ramach projektu powstały materiały szkoleniowe przygotowane przez specjalistów z dziedziny żywienia, rekreacji ruchowej, zdrowia i edukacji. Zawiązane także zostanie  partnerstwo złożone z przedstawicieli różnych podmiotów i grup społecznych na rzecz promowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki i edukacji zdrowotnej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.

Budowa „Partnerstwa na rzecz promowania profilaktyki i edukacji zdrowotnej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich”.

Podręcznik dydaktyczno-szkoleniowego dla nauczycieli składający się z cyklu konspektów lekcyjnych, gotowych do bezpośredniego wykorzystania podczas zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Materiały zawierają materiały dotyczące czterech bloków tematycznych:
                             I Blok – Żywność, żywienie a zdrowie.
   II Blok – Znakowanie i pakowanie żywności. Reklama żywności
   III Blok – Jakość i bezpieczeństwo żywności.
   IV Blok –Aktywność ruchowa

Szkolenia dla nauczycieli (10 warsztatów) – odbyły się już we Wrocławiu (w dniach 24. oraz 29.09.2009 r.), następne odbędą sięw Krakowie (26 i 27.10.2009 r.), Łodzi (17. i 18.11.2009r.), Kielcach (01. i 02.12.2009 r.) orazPoznaniu (8. i 9.12.2009 r.). W sumie weźmie w nich udział 250 nauczycieli.

                                 Przeprowadzenie zajęć modelowych w szkołach


Konkurs na ciekawe hasła promujące zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie ( wyniki w zakładce Konkursy)

Zdrowy uczen

  

 

 • serwisy
 • min
  Mniej odpadów? - Tak!
 • min
  Wybieram zdrowie
 • min
  Uczeń - Konsument!
 • min
  Umiem czytac etykiety
 • min
  Portal główny: Zielona Brama
link terra