logo EKO-UNII;border:none
menu
ogólny

Cel nauczania: oszczędzaj papier i chroń lasy

10 sierpnia 2013 min

okres realizacji: 2009-2010
Projekt realizowany w ramach dofinansowania Grundtvig. 2-letni międzynarodowy projekt partnerski. Obejmował wybór optymalnych koncepcji i metod dla odpowiedzialnego korzystania z surowców w zakresie edukacji dorosłych na przykładzie codziennego zużywania papieru.

Projekt realizowany w ramach dofinansowania Grundtvig.

W 2-letnim projekcie partnerskim dwie organizacje z Niemiec i po jednej organizacji z następujących krajów: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Francji, Czech, Polski, Holandii będą  pracować wspólnie, aby przedyskutować i wybrać optymalne koncepcje i metody dla odpowiedzialnego korzystania z surowców w zakresie edukacji dorosłych na przykładzie codziennego zużywania papieru.

Założeniem projektu jest skorzystanie z doświadczeń i rezultatów partnerstwa „Lerne mehr, verbrauche bewusst (Ucz się więcej, bądź świadomym konsumentem”).Podczas, gdy w poprzednim partnerstwie nacisk położony był na wzrost zużycia papieru z recyklingu (zamiast z surowców naturalnych), ten projekt nastawiony jest na redukcję zużycia papieru. Tematyka ta nie została wybrana przypadkowo: ponieważ stały wzrost zużycia papieru w ogóle, minimalizuje sukces osiągnięty dzięki zużywaniu więcej papieru z recyklingu. Tylko skupienie się na problemie recyklingu wydaje się być jednym z ważniejszych czynników redukcji zużywania papieru wśród krajów UE. Kluczowym tematem jest: ” Jak można by włączyć ten temat do edukacji osób dorosłych tak, aby obywatele Unii Europejskiej rozpoznawali związek pomiędzy zużywaniem (konsumpcją) papieru a niszczeniem lasów i w związku z tym działali bardziej odpowiedzialnie?”. W trakcie budowania partnerstwa idee i koncepcje dla dalszej edukacji nauczycieli i studentów w zakresie edukacji osób dorosłych będą wymieniane i dyskutowane, a rezultaty zebrane w opracowaniu pisemnym. Te materiały będą dostarczane instytucjom zajmującym się edukacją osób dorosłych. Wszyscy partnerzy włączą te międzynarodowe doświadczenia do swoich normalnych programów nauczania dla osób dorosłych. Tematyka „Papier a edukacja” doskonale wpasowuje się w zakres wymiany międzykulturowej gdyż papier jest dobrem powszechnego użytku. Jednocześnie papier jest warunkiem, podstawą dla edukacji i komunikacji. Zróżnicowane krajowe roczne zużycie papieru na osobę w krajach zaangażowanych w budowę partnerstwa (począwszy od 88 kg zużywanych w Polsce po 330 kg zużywanych w Finlandii) jest dobrym odniesieniem do dyskusji partnerów oraz do wzajemnego uczenia się i korzystania z wypracowanych przez partnerów dobrych praktyk. Poprzez ukazanie różnic, problematyka zużycia papieru oraz niszczenia (destrukcji) lasów staje się  centralnym tematem ,  problemem ogólnoeuropejskim. W tym zakresie grupa docelowa staje się nie tylko bardziej wrażliwa na tematykę oszczędzania papieru, ale i także poznaje doświadczenia swoich europejskich sąsiadów i w ten sposób Unia Europejska staje się bliższa każdemu obywatelowi krajów członkowskich UE.

Partnerstwo przynosi każdemu współpracującemu  dodatkową wiedzę. Poszczególne organizacje partnerskie poprzez współpracę mogą zaoferować duże spektrum kształcenia osób dorosłych, stosując nowe metody dydaktyczne oraz metodyczne. Ponadto  poprzez wspólną integrację  uczestnicy projektu mają sposobność wzajemnego poznania się i dzielenia swoimi doświadczeniami oraz wiedzą  na inne tematy, a także mogą pogłębić współpracę z innymi partnerami z Unii Europejskiej.

Projekt „Cel nauczania: oszczędzaj papier i chroń lasy” ma służyć  nie tylko wymianie międzykulturowej,  ale  także przybliżyć obywatelom  z różnych krajów Unii Europejskiej jej zasady funkcjonowania oraz nowe możliwości działania w skali globalnej.

Projekt  jest dobrym przykładem współpracy w sferze edukacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz publicznymi. Poprzez partnerstwo kreowana jest nowa jakość w postaci współpracy międzynarodowej, która może służyć kolejnym, większym projektom do opracowania integralnego, nowoczesnego i wszechstronnego programu edukacyjnego dla osób dorosłych.
 
Eko Edukacja      Grundtvig
tytul: Umiem czytac etykietytytul: Uczeń - Konsument!tytul: Ucz się więcej, bądź świadomym konsumentemtytul: WYBIERAM ZDROWIEtytul: Cała prawda o odpadachtytul: Zdrowy i aktywny uczeń - zdrowe społeczeństwotytul: Mniej odpadów? - Tak!

ogólny

+ więcej opinii prawnych

 
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-edukacja"
UL. LEGNICKA 65
54-206 Wrocław
email: eko-edukacja@wp.pl
tel. 601 898 556

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Portal::conNameTT() in /home/ekounia/ftp/ekoedukacja_all/new.eko-edukacja.org.pl/stopka.php:68 Stack trace: #0 /home/ekounia/ftp/ekoedukacja_all/new.eko-edukacja.org.pl/projekty.php(85): include() #1 {main} thrown in /home/ekounia/ftp/ekoedukacja_all/new.eko-edukacja.org.pl/stopka.php on line 68