logo EKO-UNII;border:none
menu
tytul: Nabór wniosków na Festiwale recyclingutytul: Seminarium w Katowicachtytul: Zamień Odpady na Kulturalne Wypady - Festiwal Recyklingutytul: Wrocław, seminarium Sztuka edukacji ekologicznejtytul: Przygotowania do konsultacji systemu spójności UEtytul: Nowy podręcznik dla edukatorów na temat papieru

Konkurs na Festiwal Recyklingu

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno – informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków. Wnioski przyjmowane będą do 10 września 2012 roku.', '

CELE KONKURSU

promowanie systematycznego segregowania odpadów i ograniczania ich ilości wśród mieszkańców Dolnego Śląska uczenie poprzez zabawę i uczestnictwo w imprezach integracyjnych, zwiększenie wiedzy i poziomu akceptacji społeczności lokalnych dla wymogów nowego prawa odpadowego i obowiązków z niego wynikających wzrost aktywności samorządów i lokalnych partnerów zaangażowanych w działania edukacyjne na poziomie lokalnym, również lokalnych mediów zwiększenie świadomości odpowiedzialności za środowisko i poczucie wspólnoty wśród społeczności.

TERMINY

Konkurs został ogłoszony 23 lipca 2012r. Wnioski można składać do 10 września w trybie ciągłym Komisja oceniająca zbierze się w terminie do 25 sierpnia, a następnie do 15 września. Konkurs może zostać zawieszony w przypadku wyczerpania środków.2.1. W ramach konkursu mogą być realizowane przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjne realizowane w okresie od dnia złożenia wniosku do 10 listopada 2012r.

ZADANIA KONKURSOWE

W ramach konkursu mogą być realizowane przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjne Przedsięwzięciami informacyjno – edukacyjnymi mogą być m.in.: imprezy edukacyjne, konkursy, wystawy, prezentacje, happeningi, zbiórki odpadów lub pokazy segregacji połączone z wydarzeniem edukacyjnym dla mieszkańców. Wydarzenie powinno być skierowane do mieszkańców gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miejskiej województwa dolnośląskiego. Wydarzenia mają zaangażować jak najwięcej partnerów przy organizacji i realizacji oraz zapewnić uczestnictwo jak największej ilości mieszkańców. Informacje o wydarzeniu i szerszym kontekście związanym z nowym prawem odpadowym powinny zostać upowszechnione przez lokalne i regionalne media oraz na stronach internetowych wnioskodawcy, gminy.

Wnioskodawcą może być:

  • jednostka samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej,
  • samorządowa instytucja kultury,
  • organizacja pozarządowa,
  • szkoła lub przedszkole publiczne lub działające w formie Stowarzyszenia.

pobierz załączniki:

  • regulamin
  • umowa z wykonawcami
  • załącznik nr 1 - wniosek
  • załacznik nr 2 wzór rozliczenia

ogólny

+ więcej opinii prawnych

 
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-edukacja"
UL. LEGNICKA 65
54-206 Wrocław
email: eko-edukacja@wp.pl
tel. 601 898 556
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.