logo EKO-UNII;border:none
menu
tytul: Zamień Odpady na Kulturalne Wypady - Festiwal Recyklingutytul: Konkurs na Festiwal Recyklingutytul: Wrocław, seminarium Sztuka edukacji ekologicznejtytul: Nowy podręcznik dla edukatorów na temat papierutytul: Cambridge 2011: Cel nauczania: oszczędzaj papier i chroń lasytytul: Szkolenia na obcasach - weź udział !

Przygotowania do konsultacji systemu spójności UE

Organizacje pracodawców, izby gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z Województwa Dolnośląskiego przygotowują się do konsultacji związanych z kształtem przyszłego systemu polityki spójności Unii Europejskiej po 2014 roku.

W dniu 21 maja br. we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej odbyło się pierwsze spotkanie robocze Partnerów Społeczno-Gospodarczych Województwa Dolnośląskiego.Podczas spotkania zostały określone wstępne cele Forum, m.in. pogłębienie dotychczasowej współpracy międzysektorowej oraz lepsza koordynacja działań w regionie między środowiskiem Partnerów Społeczno-Gospodarczych,a administracją publiczną na rzecz rozwoju województwa.

Zwrócono również uwagę na rzecznictwo interesów Partnerów Społeczno- Gospodarczych z województwa dolnośląskiego pod kątem przygotowań do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.Debata o przyszłości polityki spójności jest wyjątkowa, dyskusja nad pakietem projektów regulujących tę politykę na lata 2014-2020, odbywa się w szczególnym momencie – w trakcie poważnego kryzysu strefy euro i pod presją ograniczenia wydatków.

Podczas dwugodzinnego spotkania Partnerzy wypracowali priorytety działań na najbliższy okres m.in. włączenie się w proces konsultacji społecznych dokumentu Aktualizacja Strategii Województwa Dolnośląskiego, promocja Forum w mediach, nawiązanie merytorycznej współpracy z Grupą roboczą ds. funduszy 2014-2020 w Warszawie oraz Dolnośląską Radą Gospodarczą, działającą przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.Forum powołano w dniu 4 kwietnia 2012 roku w Krzyżowej jako pierwsze w Polsce Porozumienie Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

- Forum Partnerów ma być miejscem wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń partnerów zaangażowanych w działania na rzecz dialogu społecznego.

Forum w swojej deklaracji ideowej jest formułą otwartą do której zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju naszego województwa – mówi Maria Mika, Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jedna z pomysłodawczyni tej inicjatywy regionalnej.

Kolejne spotkanie odbędzie się 6 lipca br. we Wrocławiu o godz. 11:00 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ul. Świdnickiej 39.
Spotkanie prowadzili Maria Mika – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowychi Marcin Kowalski – Polska Izba Firm Szkoleniowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

  1. Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców
  2. Związku Pracodawców Dolnego Śląska
  3. Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
  4. Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  5. Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  6. Fundacji „Merkury”
  7. Stowarzyszenia Eko-Edukacja
  8. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
  9. Forum Aktywności Lokalnej

Kontakt dla mediów i dalsze informacje: Maria Mika tel.: +48 602- 376 - 974, e-mail: maria.mika@dfop.org.pl

ogólny

+ więcej opinii prawnych

 
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-edukacja"
UL. LEGNICKA 65
54-206 Wrocław
email: eko-edukacja@wp.pl
tel. 601 898 556
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.