galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

UCZEŃ - KONSUMENT!

Czas realizacji: wrzesień 2011 – grudzień 2011 Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
07 listopada 2011

 

Cel ogólny projektu:  Podniesienie świadomości społecznej młodzieży i uczniów oraz nauczycieli w zakresie znajomości praw konsumenta, oznaczania cen, sprzedaży konsumenckiej, konsumpcji zrównoważonej.

Działania:
A. Materiały edukacyjne:
Konspekty zajęć lekcyjnych dla nauczycieli gotowych do bezpośredniego wykorzystania podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych na następujące tematy:

1. Oznaczenia cen na towarach
2. Sprzedaż konsumencka
3. Nieuczciwe praktyki rynkowe
4. Produkty niebezpieczne
5. Konsumpcja zrównoważona

B. Zajęcia modelowe dla szkół – 10 zajęć. Do tej pory takie zajęcia odbyły się we Wrocławiu, Legnicy. Krynicznie, Miliczu, Oleśnicy, Trzebnicy. Do dnia 15 grudnia 2011 r. w zajęciach wzięło udział w sumie 516 uczniów oraz 25 nauczycieli. Najbliższe, ostatnie już takie zajęcia, odbędą się w dniu 19 grudnia 2011r. w Gimnazjum przy ul. Jemiołowej we Wrocławiu.

Czas realizacji: wrzesień 2011 – grudzień 2011

Projekt współfinansowany jest  ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

link terra