galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Konsumpcja zrównoważona

Opracowali:
dr Mariusz Sołtysik
mgr Violetta Sołtysik
Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w trakcie realizacji ścieżek między przedmiotowych.

07 listopada 2011

pobierz scenariusz

Cele

 • przekazanie informacji na temat rozwoju zrównoważonego i konsumpcji zrównoważonej
 • zapoznanie z przykładami zachowań zgodnych z zasadami konsumpcji zrównoważonej
 • kształtowanie proekologicznych wzorów konsumpcji

Cele w kształcenia kategoriach operacyjnych

Cel poznawczy

 • Poziom zapamiętania: uczeń wymienia najważniejsze zasady rozwoju zrównoważonego.
 • Poziom zrozumienia: uczeń wyjaśnia znaczenie przestrzegania zasady konsumpcji zrównoważonej w codziennym życiu.
 • Poziom stosowania w sytuacjach typowych: uczeń wskazuje znaczenie segregacji odpadów dla środowiska naturalnego, sposoby oszczędzania energii i wody w życiu codziennym.

Cel praktyczny:

 • Poziom umiejętności: uczeń wskazuje sposoby praktycznej realizacji zasad rozwoju zrównoważonej w życiu codziennym.

Cel motywacyjny:

 • Poziom uczestnictwa w działaniu: uczeń staje się świadomym konsumentem i czuje się bardziej odpowiedzialny za swoje zachowania proekologiczne

Metody i formy pracy

 • Praca w grupach, prezentacja, interpretacja, elementy wykładu

Materiały potrzebne do realizacji lekcji

 • Tablica, ewentualnie flipchart lub duże arkusze papieru, tablice z definicjami i zasadami zrównoważonego rozwoju

Przebieg zajęć:

 1. Uczniowie zapoznają się z definicjami i zasadami rozwoju zrównoważonego i uświadamiają sobie, że środowisko, gospodarka i człowiek są integralnymi częściami i wpływają na siebie wzajemnie.
 2. Nauczyciel podaje definicję konsumpcji zrównoważonej i uczniowie wspólnie zastawiają się, co znaczy postawa egocentryczna i ekocentryczna w codziennych zachowaniach – np. codzienne zużywanie wody i energii elektrycznej, kupowanie towarów. Nauczyciel bądź uczeń zapisuje podane przykłady w podwójnej tabeli (Postawa EGO- i Postawa EKO-).
 3. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na grupy i każda z grup zastanawia się i podaje konkretne przykłady codziennych zachowań proekologicznych, które mogą odciążyć środowisko – np. jak można oszczędzać wodę, jak zużywać mniej energii w domu, czy segregacja odpadów to dobry pomysł i dlaczego, gdzie i jak często robią zakupy i czy to ma znaczenie.
 4. Następnie grupy prezentują swoje wyniki. Nauczyciel pomaga przeanalizować otrzymane przykłady zachowań w wymiarze gospodarczym, społecznym i ekologicznym.
 5. Zadanie domowe: Jak JA mogę pomóc środowisku?
   

pobierz scenariusz

link terra