galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka
Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych.

07 listopada 2011

pobierz scenariusz

Cele lekcji:
I.Zapoznanie uczniów z aktami prawnymi obejmującymi swym zakresem problematykę nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów,
II. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze stosowaniem praktyk rynkowych,
III. Wskazanie uczniom, które ze stosowanych praktyk rynkowych uznawane są za nieuczciwe zgodnie z podanymi powyżej aktami prawnymi,
IV. Przytoczenie przykładów nieuczciwych praktyk rynkowych,
V. Wskazanie konsekwencji w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej grożącej przedsiębiorcom za stosowanie wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych oraz sposoby realizacji roszczeń konsumentów.

link terra