galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Akty prawne normujące zagadnienie sprzedaży konsumenckiej

07 listopada 2011


Zagadnienie sprzedaży konsumenckiej zostało uregulowane w następujących aktach prawnych:

  • ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, która w dalszej części opracowania określana będzie ustawą konsumencką,
  • ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • Kodeksie cywilnym.

Ustawę konsumencką stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej (konsumentowi), która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Natomiast ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów odnosi się do tzw. „umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa” (np. sprzedaż w miejscu pracy konsumenta lub w jego mieszkaniu) oraz „umów zawieranych na odległość”(np. zakupy przez Internet).

Przepisy dotyczące sprzedaży zawarte w Kodeksie cywilnym prócz definicji pojęcia sprzedaży, czy oferty handlowej, normują również rodzaje sprzedaży, jak np. sprzedaż na raty, czy zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – tzw. sprzedaż na próbę.

link terra