galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
RODZAJE SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ
2011-11-07

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wyróżniamy, tzw. „umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa” oraz „umowy na odległość”.

Zakupy w Internecie
2011-11-07

Obecnie równie powszechna co zwykła sprzedaż w tzw. lokalu przedsiębiorstwa (sklepie, salonie sprzedaży itp.) jest sprzedaż na odległość, której przykładem jest sprzedaż przez Internet.

Akty prawne
2011-11-07

Akty prawne dotyczące zagadnienia praktyk rynkowych stosowanych przez nieuczciwych przedsiębiorców wobec konsumentów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
2011-11-07

NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE W ŚWIETLE DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ORAZ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM

Praktyki rynkowe wprowadzające w błąd
2011-11-07

(tzw. szara lista praktyk)

NIEUCZCIWE AGRESYWNE PRAKTYKI RYNKOWE
2011-11-07

CZARNA LISTA AGRESYWNYCH PRAKTYK - art. 9 ustawy:

Projekt: Uczeń - Konsument!

2011-11-07

Projekt jest realizowany w okresie 09 – 12.2011 r. Jest dofinansowany ze środków UOKiK.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie świadomości uczniów i młodzieży w zakresie tematyki praw i obowiązków konsumenta, obowiązków producentów i sprzedawców w zakresie oznaczania cen na towarach, prawidłowego odczytywania napisów umieszczonych na opakowaniach, czy też znajomości procedur reklamacyjnych.

min min min min min
link terra